تجهیزات

تجهیزات جرثقیل

 

تجهیزات جرثقیل های صنعتی به منظور جابجایی و انتقال، تخلیه و بارگیری مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت جرثقیل توان صنعت این تجهیزات جرثقیل را از برندهای معتبر بین المللی با بهترین کیفیت و بالاترین تکنیک های فنی و ارائه گواهینامه های معتبر تولید، ارائه می نماید.

انواع تجهیزات جرثقیل شامل:

  1. بالابرهای سیم بکسل (…,Podem, Demaya, Brun, Kone)
  2. بالابرهای زنجیری (samsung, hyundai, Kito, Demag)
  3. بالابرهای دستی زنجیری (Vital, Kito)
  4. بالابرهای بادی