ساخت دستگاه جرثقیل دروازه ای در مجتمع صنعتی اسفراین

متخصصان و نیروهای باتجربه مجتمع صنعتی اسفراین موفق به طراحی و ساخت یک دستگاه جرثقیل دروازه ای به ظرفیت 35 تن  شدند.
به گزارش ایدرو نیوز ،  ساخت این دستگاه به منظور حل مشکل جابجایی محصولات و تقویت سیستم حمل و نقل سالن آهنگری در مدت زمان شش ماه  به انجام رسید. شایان ذکر است که با توجه به ضرورت صرفه جویی در هزینه ها، ساخت این جرثقیل با احیا و بازسازی قطعات  و استفاده از امکانات داخلی به اجرا درآمد و صرفه جویی 700 میلیون تومانی برای مجتمع  را در پی داشت.

ارسال نظر