درام

درام ها وسایل انتقال نیرو به سیم بکسل و از طریق آن به باری که قرار است بلند شود هستند.
آن ها به دو دسته ی ساده و شیاردار تقسیم بندی می شوند. سیم بکسل باید در جهت شیارهای آن باشد و زمانی که قلاب جرثقیل در پایین ترین نقطه مجاز قرار داشته و از تمام طول بوم استفاده شده باشد طبق استاندارد حداقل باید دو دور کامل سیم بکسل در آن باقی مانده باشد.
به طور کلی به لحاظ جلوگیری از آسیب دیدگی درام های شیاردار بهتر از انواع صاف هستند.

کاتالوگ محصول

درام

بعد از پیچیده شدن آخرین ردیف سیم بکسل روی درام حداقل باید به اندازه ی دو برابر قطر سیم بکسل پیچیده شده تا لبه ی درام فاصله وجود داشته باشد.
اگر سیم بکسل به صورت شل و نادرست روی درام قرار گیرد باعث له شدگی و تغییر شکل زودرس سیم بکسل می شود.

برای آن که سیم بکسل به طور منظم به دور یک درام صاف پیچیده شود بستگی به عوامل زیر دارد:

  • مقدار نسبت D/d (نسبت قطر قرقره به قطر سیم بکسل)
  • سرعت چرخش درام
  • مقدار بار سیم بکسل
  • زاویه ی عبور

گالری تصاویر

تور  نگهداری انواع جرثقیل، بالابر و کرین