لودسل

لودسل سنسور اندازه گیرى وزن است.

با اعمال نیرو مقاومت آن تغییر می کند این تغییر مقاومت باعث از تعادل خارج شدن پل مقاومتى می شود و با اعمال ولتاژ روى دو سر ورودى پل مقدار انحراف پل توسط میلى ولت در دو سر خروجى ظاهر میگردد.

پس وقتى خروجى 0mV است یعنى لودسل در وضعیت بى بارى می باشد. انواع مختلفى دارند مانند: کششى، فشارى، چرخشى، خازنى، مقاومتى و براى وزن هاى مختلف با حساسیت هاى مختلف طراحى می شوند.
مثلا 10kg2mV/v یعنى با اعمال ١٠ کیلو گرم در راستاى لودسل و تزریق یک ولت به ورودى، در خروجى 2mV ظاهر می گردد.

کاتالوگ محصول

لودسل

ارتباط آن به دستگاه اندازه گیرى توسط یک کابل شیلددار چهار سیمه صورت می گیرد و براى دقت بیشتر (افت ولتاژ ناشی از مقاومت طول سیم) از دو سیم دیگر با نام رفرنس نیز استفاده می شود (6 سیمه)

سیستم های توزین جرثقیل با استفاده از لودسل و نمایشگر بزرگ استفاده می گردد.

آن ها به منظور اندازه گیری و تهیه گزارش عملکرد در جرثقیل ها استفاده می شوند.

گالری تصاویر


سایر محصولات این دسته


توان صنعت متخصص در مشاوره، طراحی، ساخت و تعمیر نگهداری انواع جرثقیل، بالابر و کرین