برق رسان آلومینیومی

در این نوع از برق رسان یا شینه محفظه برق رسان به شکل قوطی آلومینیومی ساخته شده و بصورت 4 یا 5 شینه مورد استفاده قرار می گیرند.

برق رسان آلومینیومی به نام dkk شناخته می شوند.

کاتالوگ محصول

برق رسان آلومینیومی

این سیستم ها جرثقیل عموما دو دسته اند:

  • شینه (Conductor Rail)
  • کابل تخت و سی ریل (Festoon Cable)

برق رسانی در طول سوله تا فاصله 30- 35 متر توسط سیستم کابل و قرقره (سی ریل) انجام می شود که برق را از برق اصلی کارخانه به تابلو برق اصلی جرثقیل می رساند.

در سالن هایی که دو یا تعداد بیشتری جرثقیل داشته باشیم دیگر نمی توان برای برق رسانی از سی ریل استفاده کرد. در این موارد از شینه ها بهره می گیرند.

اما در هر حال، برای برق رسانی عرضی از همان سی ریل استفاده می شود. برق رسانی عرضی، رساندن برق از تابو برق اصلی به موتورهای حرکت عرضی جرثقیل است.

برای انتخاب مناسب این سیستم ها، دانستن موارد زیر الزامی است:

  • نوع جرثقیل
  • طول مسیر
  • تعداد جرثقیل ها و ملزومات جریانی
  • تعداد فازها (با احتساب یک مورد اضافی برای زمین)
  • مکان Power Feed
  • ولتاژ سیستم
  • دما و سیکل کاری
  • نوع محیط

گالری تصاویر

انواع برق رسان آلومینیومی

توان صنعت متخصص در مشاوره، طراحی، ساخت و تعمیر نگهداری انواع جرثقیل، بالابر و کرین