تابلو برق جرثقیل

تابلو برق محفظه ای است فلزی یا غیرفلزی که تجهیزات در آن نصب و ارتباط الکتریکی توسط هادی ها برقرارست.
تابلو برق به عنوان مجموعه ای که در آن یک یا چند وسیله قطع و وصل همراه با تجهیزات کنترل، اندازه گیری، حفاظتی، تنظیم کننده و غیره؛ به منظور ایجاد ارتباطات لازم بین آن ها و سایر تجهیزات خارج از تابلو وجود دارد می باشد.

به طور کلی هر جا که بحث بهره برداری انرژی الکتریکی در تولید، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی و کنترل تجهیزات مصرف کننده انرژی الکتریکی مطرح باشد، وجود تابلو برق ضرورت می یابد.

تابلو برق را می توان از جنبه های گوناگون تقسیم بندی نمود. مهمترین این تقسیم بندی ها بر اساس ولتاژ نامی تجهیزات و تابلو است.

کاتالوگ محصول

تابلو برق

تابلو برقی که تجهیزات آن ها دارای ولتاژ حداکثر نامی باشد، در بخش فشار ضعیف قرار می گیرند.

ولتاژ نامی بالاتر از یک کیلو ولت را در بخش فشار متوسط قرار می دهند که به طور معمول تجهیزات حداکثر تا درون سلول قرار داده می شود.

بیشترین توقف در جرثقیل ها به علت خرابی های الکتریکی می باشد ما در شرکت توان صنعت بدلیل جلوگیری از توقف جرثقیل ها و بطبع آن خط تولید از بهترین برندهای اروپایی در تابلو برق استفاده می کنیم.

گالری تصاویر

توان صنعت متخصص در مشاوره، طراحی، ساخت و تعمیر نگهداری انواع جرثقیل، بالابر و کرین