قرقره

برای نگهداری کابل های انتقال نیرو از قرقره استفاده می نمایند این قرقره ها با توجه به بستر حرکتی شان به اشکال مختلف ساخته می شوند.

  • C ریل
  • سیم بکسل
  • پروفیل
  • تیر آهن

لیکن اساس کار آن ها گرفتن کابل بصورت سینوسی و انتقال آن در طول بستر خود می باشد. فاصله آن ها بستگی به نوع کابل و سنگینی آن دارد.

قرقره ها کار تغییر مسیر و تحمل نیروی سیم بکسل یا زنجیر را انجام می دهند.

کاتالوگ محصول

قرقره

قرقره ها از یک صفحه دایره ای شکل قطور ساخته شده که در جداره آن شیاری به شکل زنجیر و یا سیم بکسل وجود دارد که سیم بکسل یا زنجیر درون آن بصورت آزاد حرکت می نماید.

قطر قرقره های سیم بکسل باید حداقل بین 18 تا 24 برابر قطر سیم بکسل باشد. چنانچه قطر آن کوچکتر باشد باعث له شدن و باز شدن بافت آن می گردد.

گالری تصاویر

توان صنعت متخصص در مشاوره، طراحی، ساخت و تعمیر نگهداری انواع جرثقیل، بالابر و کرین