راه آهن

طراحی و ساخت جرثقیل راه آهن تله زنگ

۱۳۹۹ سه شنبه ۱۸ آذر
636 بازدید
راه آهن

طراحی و ساخت جرثقیل راه آهن تله زنگ